indhold

Strukturkalkning: Effekt på växtnäringsupptagning och skörd

Åsa Olsson

Konklusion

Kalkning av jordar med redan högt pH ger ofta ett bra utbyte i form av högre sockerskördar. En viktig fråga som ofta ställs är vad som händer med näringsupptagningen i sockerbetorna. Detta har vi tittat närmare på i ett fält som strukturkalkades hösten 2014. Betodlaren nr. 3, 2016