indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1967

Alstedgaard Forsøg 1967

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1967 omfattende: Frøafstandsforsøg, båndsprøjtningsforsøg, bejdseforsøg, jordbehandlingsforsøg, såtidsforsøg, internationalt ukrudtsforsøg, frøafstandsforsøg II, så- og dyrkningsmtoder, maskinudtyndingsforsøg, parathionsprøjtningsforsøg, forsøg med spirefremmende kemikalie og undersøgelse af præcisionssåmaskiner.