indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1968

Alstedgaard Forsøg 1968

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1968 omfattende: Frøafstandsforsøg, båndsprøjtningsforsøg, bejdseforsøg og bejdseudsåninger, jordbehandlingsforsøg, såtidsforsøg, effekt af radrensning, række- og frøafstandsforsøg, håndtrimningsforsøg, saftkvalitetsundersøgelse, kogsalt til sukkerroer, bånd- og bredsprøjtningsforsøg, sprøjtningstidspunkter med Betanal og sukkerroers vokserum.