indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1983

Alstedgaard Forsøg 1983

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1983 omfattende: Såtidsforsøg, bejdsemidler og granulatforsøg,sædskifteforsøg, ukrudtsbekæmpelsesforsøg, kvælstofbehov/jordanalyser, Manganforsøg samt forsøg med bekæmpelse af meldug i roer.