indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1969

Alstedgaard Forsøg 1969

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1969 omfattende: Frøafstandsforsøg, båndsprøjtningsforsøg, sprøjtetidspunkter med Betanal, bejdseforsøg, frøafstandsforsøg med og uden værnerækker, frøafstandsforsøg tilig og sen optagning og jordbehandlingsforsøg.