indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1970

Alstedgaard Forsøg 1970

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1970 omfattende: Frøafstandsforsøg, båndsprøjtningsforsøg, forsøg med og uden tromling, markspiringsbestemmelser, frøafstande til blivende bestand, rækkeafstandsforsøg, betanalsprøjtning ved varierende udvikling af ukrudt, kvælstofsforsøg og jordbehandlingsforsøg.