indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1971

Alstedgaard Forsøg 1971

Konklusion

Alstedgaard Forsøg omfattende: Frøafstandsforsøg, båndsprøjtningsforsøg, kvælstofforsøg, tromleforsøg, elektronisk udtynding med “Monomat S” og markspiringsundersøgelser 1970 og 1971.