indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1973

Alstedgaard Forsøg 1973

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1973 omfattende: Frøafstandsforsøg, aftopningsundersøgelse, ukrudtsforsøg, kvælstofforsøg, tromleforsøg, skadedyrsbekæmpelse, bladgødninger og fosfor samt markspiringsbestemmelse.