indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1974

Alstedgaard Forsøg 1974

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1974 omfattende: Frøafstandsforsøg, ukrudtsforsøg, Pyramin, Tribunil og TCA, nye ukrudtsmidler, kvælstofforsøg, såning og jordtilberedning i en arbejdsgang, skadedyrsbekæmpelsesforsøg samt sammenlignende undersøgelser over 4 granulerede insekticider.