indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1975

Alstedgaard Forsøg 1975

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1975 omfattende: Frøafstandsforsøg, ukrudtsforsøg plan I, ukrudtsforsøg plan II, ukrudtsbekæmpelse med Tribunil, kvælstofforsøg, jordtilberedning og såning i en arbejdsgang samt skadedyrsbekæmpelse.