indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1976

Alstedgaard Forsøg 1976

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1976 omfattende: Markspiring og plantebestande, tilvækstforsøg, ukrudtsforsøg plan II, ukrudtsundersøgelser, Tribunilforsøg, gødningsforsøg, frosøg med vækstregulatorer samt skadedyrsbekæmpelse.