indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1977

Alstedgaard Forsøg 1977

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1977 omfattende: Markspiring og plantebestande, tilvækstforsøg, række- og frøafstandsforsøg, ukrudtsforsøg plan II, ukrudtsundersøgelser, kvælstofforsøg, vækstregulatorer samt skadedyrsforsøg.