indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1978

Alstedgaard Forsøg 1978

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1978 omfattende: Markspiring og plantebestande, tilvækstforsøg, række- og frøafstandsforsøg, ukrudsbekæmpelsesforsøg, kvælstofforsøg, kalium/kvælstofforsøg, stigende kvælstofmængder samt skadedyrsbekæmpelsesforsøg.