indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1980

Alstedgaard Forsøg 1980

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1980 omfattende: Tilvækst- og opbevaringsforsøg, række- og frøafstandsforsøg, ukrudtsbekæmpelsesforsøg, kvælstofforsøg, udstrøning og placering af N-gødning, stigende kvælstofmængder samt skadedyrsbekæmpelsesforsøg.