indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1981

Alstedgaard Forsøg 1981

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1981 omfattende: Såtidsforsøg, tilvækst- og opbevaringsforsøg, sædskifteforsøg, ukrudtsbekæmpelsesforsøg, kvælstofforsøg, placering og udstrøning af N-gødning samt manganforsøg.