indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1982

Alstedgaard Forsøg 1982

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1982 omfattende: Såtidsforsøg, opbevaringsforsøg, sædskifteforsøg, ukrudtsbekæmpelsesforsøg, kvælstofforsøg, placering og udstrøning af N-gødning, kvælstofbehov/jordanalyser, Manganforsøg, forsøg med bekæmpelse af meldug i roer, granulatforsøg, skadedyrsbekæmpelsesforsøg, nematodeforsøg samt skadedyrsbekæmpelsesmidler.