indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1984

Alstedgaard Forsøg 1984

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1984 omfattende: Såtidsforsøg, bejdsemidler og granulatforsøg, sædskifteforsøg, ukrudtsbekæmpelsesforsøg, sprøjteteknik, kvælstofbehov/jordanalyser, forsøg med bekæmpelse af meldug i roer, sortsforsøg plan 1 samt sortsforsøg plan 2.