indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1986

Alstedgaard Forsøg 1986

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1986 omfattende: Klimatiske forhold, jordbehandlingsforsøg, sortsforsøg, gødningsforsøg, præcisionssåmaskiner, etableringsforsøg, svampe- og skadedysbekæmpelse, ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik, sædskifte samt roehøstundersøgelser.