indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1988

Alstedgaard Forsøg 1988

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1988 omfattende: Klimatiske forhold og roernes vækst, sædskifte, efterafgrøde og halmnedmuldning, jordbehandlingsforsøg, sortsforsøg, gødningsforsøg, såteknik, frøafstand og plantetal, sygdomme og skadedyr, ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik samt roehøstundersøgelser.