indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1989

Alstedgaard Forsøg 1989

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1989 omfattende: Klimatiske forhold og roernes vækst, halmnedmuldning, efterafgrøde og plejefri dyrkning, jordbehandlingsforsøg, sortsforsøg, gødningsforsøg, såteknik, frøafstand og plantetal, sygdomme og skadedyr, ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik samt roehøstundersøgelser.