indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1991

Alstedgaard Forsøg 1991

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1991 omfattende: Klimatiske forhold og roernes vækst, halmnedmuldning, efterafgrøde og pløjefri dyrkning, sortsforsøg, gødningsforsøg, såteknik, skadedyr, svampesygdomme, ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik samt roehøst.