indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1994

Alstedgaard Forsøg 1994

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1994 omfattende: Klimatiske forhold og roernes vækstvilkår, sortsforsøg, optagningstider med sorter, gødningsforsøg, Kalium/Magnesium, Magnesiumsulfat og Solubor, placering af natriumgødning, placering med flere tragte/række, placering af fast og flydende gødning, tidlig udstrøning og placering af urea, mikronæringsstofblanding, gødskning iflg. bladanalyser, gødskning med gylle, skadedyrsbekæmpelse, ukrudtsbekæmpelse (serieplan), ukrudtsarters følsomhed, bederoemodel (PC-planteværn), integreret ukrudtsbekæmpelse, forsøg med Goliat (metamitron), bladsvampebekæmpelse (serie), bekæmpelsestidspunkt bladsvampe, sprøjteteknik, klimaspyd, Low-drift dyse, roehøst, forsøg med slaglepudser, plantebestand/roeform renhedsprocent, forbedring af rensningen,renseelevator, rense-læssemaskiner samt rensning, lagringstid og dækning.