indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1995

Alstedgaard Forsøg 1995

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1995 omfattende: Roernes vækstvilkår, sortsforsøg, optagningstier med sorter, gødningsforsøg, Kalium og Magnesium, Kiserit og Magnesiumklorid, svovl, placering af fast og flydende gødning, placering af natrium, tidlig udstrøning og placering af urea, Øllingsø mikronæringsstofbla., økologisk demonstrationsmark, skadedyrsbekæmpelse, øvrige forsøg med bejdsning, ukrudtsbekæmpelse, integreret ukrudtsbekæmpelse, spireevne hos stokløbere og ukrudtsroer, bekæmpelse af bladsvampe, bekæmpelsesmuligheder, sprøjteteknik, Low-drift dyse, båndsprøjte og radrenser, roehøst, slaglepudser, roeform og renhedsprocent, renseelevator og børster, renselæssere, kuledækning og renseeffekt samt dækmaterialer til roekule.