indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1996

Alstedgaard Forsøg 1996

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1996 omfattende: Roernes vækstvilkår, sortsforsøg, N-niveau til to sorter, gødningsforsøg, Kalium og Magnesium, Mangan til sukkerroer, Svovl til sukkerroer, placering af Natrium, placering og udstrøning af N, NP, NK og NPK, forsøg med gylletilførsel, økologisk demonstrationsmark, skadedyrsbekæmpelse, øvrige forsøg ed skadedyrsbekæmpelse, ukrudtsbekæmpelse, PC-planteværn, bekæmpelse af bladsvampe, sprøjteteknik, båndsprøjte og radrenser, afdriftsunds. med båndsprøjte, roehøst, forsøg med aftopningsmetoder, roeform og renhedsprocent, forsøg med Thyregod roeoptagere samt forsøg med børster på roeoptagere.