indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1998

Alstedgaard Forsøg 1998

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1998 omfattende: Roernes vækstvilkår, sorter, gødning, skadedyr, ukrudt, sprøjteteknik, bladsvampe, økologiske dyrkningsmetoder samt roehøst.