indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1999

Alstedgaard Forsøg 1999

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1999 omfattende: Roernes vækstvilkår, sorter, gødning, skadedyr, ukrudt, bladsvampe, økologiske dyrkningsmetoder samt roehøst.