indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 2007

Alstedgaard Forsøg 2007

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 2002 omfattende: Roernes vækstvilkår,Sorter (Standard, NR/NT og clean beet), Gødning, Sygdomme og skadedyr, Ukrudt og Dyrkningssystemer.