indhold

Sukkerroedyrksningsundersøgelser 1979

Alstedgaard Forsøg 1979

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1979 omfattende: Markspiring og plantebestande, tilvækst- og opbevaringsforsøg, række- og frøafstandsforsøg, ukrudtsbekæmpelsesforsøg, kvælstofsforsøg, udstrøring og nedfældning af N-gødning, stigende kvælstofmængder samt skadedyrsbekæmpelsesforsøg.