indhold

Sukkerroedyrksningsundersøgelser 1985

Alstedgaard Forsøg 1985

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1985 omfattende: Klimatiske forhold, sædskifteforsøg, jordbehandlingsforsøg, præcisionssåmaskiner og såteknik, sortsforsøg plan I, sortsforsøg plan II, såtidsforsøg, etableringsforsøg, kvælstofforsøg- og prognose, øvrige forsøg med gødskning, ukrudtsbekæmpelsesforsøg, phenmediphanmidler, særforsøg ukrudt, sprøjteteknik, bejdsemidler og granulater, øvrige forsøg med bekæmpelse af skadedyr og sygdomme og vækstregulering samt roehøstundersøgelser.