indhold

Sukkerroer i andre omgivelser

Otto Nielsen, NBR
ON_SNR2-2022

Konklusion

Den overvejende del af forsøgsarbejdet i NBR omhandler grundlæggende om at optimere på sukkerroedyrkningen. Forsøgsarbejdet afspejler de dyrkningsformer, der er mest udbredte og den største del af forsøgene udføres derfor på marker, der er efterårspløjet (foto 1), men i mindre omfang laves der også undersøgelser af andre dyrkningsmetoder (foto 2).