indhold

Svårt att med sort få nematoder bort

Robert Olsson

Konklusion

Sorterna blir bättre. Men det är fortfarande för lätt att vara betcystnematod och för svårt att vara betodlare. Betodlaren nr. 4, 2008