indhold

Tänk mer betor

Betodlaren nr. 1 2017 - Desirée Börjesdotter

Konklusion

Nytt år och nya möjligheter. Snart sår vi stocklöpningsförsökens första såtid. Det blir startskottet för vårt försöksår. Kommande säsong kommer vi etablera i runda tal 11000 parceller inom NBR, i Sverige och Danmark. Våra fältförsök utgör grunden i arbetet att förbättra lönsamheten i sockerbetsgrödan och faktiskt i hela växtodlingen.