indhold

Team 20/20 – redo för redovisning

Robert Olsson
Robert Olsson

Konklusion

Vägen framåt för sju av landets bästa betodlare – hur ska den se ut för att säkra ekonomin i svensk betodling efter att den nya sockerreformen fullt slagit igenom 2009?