indhold

Team 20/20-serien avslutad: Plog eller kultivator avgjorde inte sockerskörden

Betodlaren

Konklusion

Den som läst förra numret av Betodlaren har nog anat att Team 20/20 inte fann någon enkel odlingsteknisk lösning som höjer skörden för dig som redan ligger i övre kvartilen med betskörden. Odlarens vanliga odling vann i fältexperimenten – så kan man sammanfatta fältaktiviteterna. Odlarna kommer själva att gå vidare med en del av de åtgärder som vi arbetat med. Så en del tänkvärt kan man ändå hämta från experimenten. Betodlaren nr. 1, 2008