indhold

Team 20/20-serien avslutad: Varför det blev som det blev och inte som det borde?

Betodlaren

Konklusion

I förra numret av Betodlaren fanns två artiklar om Team 20/20. Vi fick veta att projektets experimentytor i medeltal gett oförändrad betskörd men att det var stor skillnad mellan platserna. De åtgärder som ingick i experimentytorna var inte tagna ur luften. Det fanns en idé och tanke bakom varje åtgärd. Enligt vår förväntan skulle åtgärdsprogrammet ge en skördeökning på uppemot 10 %. När man ändrar något i odlingen får det effekt på många faktorer som kan påverka skörden till slut. Team 20/20-fältens mätprogram var planerat så att det var möjligt att kontrollera om vi tänkt rätt. Det var alltså bara att börja nysta i mätprogrammets resultathärva. Betodlaren nr. 2, 2008