indhold

Tema ogräs: Problemen – större eller mindre

Robert Olsson

Konklusion

Ett par dussin olika ogräsarter tävlar med betorna om ljus, vatten och näring i våra svenska betfält. Utebliven ogräsbekämpning betyder i flertalet fält att också betskörden helt uteblir.