indhold

Tema Växtnäring sockerbetor

Betodlaren 3-2019 Joakim Ekelöf, NBR

Konklusion

Vi har nu kommit till den sista delen i artikelserien kring växtnäring. Här väljer vi att baka ihop tre mikronäringsämnen som sällan har någon större praktisk betydelse. Det rör sig om koppar,
zink och järn.