indhold

Tema växtnäring till sockerbetor

Betodlaren 2-2017 Joakim Ekelöf

Konklusion

Att säkra manganupptaget kan vara en prisvärd investering. Då vädret till stor del styr behovet har vi svårt att förutse när tillförsel är lämplig. Hur och när du gör detta beskrivs i denna artikel.