indhold

Tema växtnäring till sockerbetor

Betodlaren 2-2018 Joakim Ekelöf

Konklusion

Kväve är ett av de viktigaste näringssämnena för tillväxten. Men det kan också bli för mycket av det goda och det gäller att ha kvävet tillgängligt i rätt tid. Troligen ger många lite för mycket, samtidigt fattas ofta kväve under den tidiga tillväxten. Hur hänger detta ihop?