indhold

Tema växtnäring till sockerbetor

Betodlaren 1-2019 Joakim Ekelöf, NBR

Konklusion

Kritiskt låga svavelkoncentrationer i våra svenska betor, men vad betyder det?
I denna artikel blickar vi bakåt, framåt och ner i jorden för att reda ut potentialen för svavelgödsling till sockerbetor.