indhold

Tema växtnäring till sockerbetor

Betoolaren 2-2019 Joakim Ekelöf, NBR

Konklusion

Kalciumgödsling diskuteras sällan ur ett växtnäringsperspektiv i sockerbetor. Plantan behöver stora mängder men trots det förekommer kalciumbrister enligt litteraturen sällan i fält. NBR:s
växtnäringsinventering vittnar dock om att vissa fält ligger under gränsvärdena.