indhold

Tema växtnäring till sockerbetor – fosfor del 2

Robert Olsson

Konklusion

5T-jordarna har ett gott fosfor (P)-tillstånd i matjorden med en årlig tillförsel väl i nivå med rekommendationerna. Fosforinnehållet i alven är rätt lågt, typiskt placerar sig jordarna i klass 2. Med dessa förutsättningar, finns här mer att hämta i en ökad eller annorlunda P-tillförsel? Betodlaren nr. 3, 2016