indhold

Tema växtnäring till sockerbetor – kalium del 1

Joakim Ekelöf

Konklusion

Sockerbetan tar upp stora mängder kalium under växtsäsongen. Trots det är det sällsynt att kaliumgödsling ger en direkt skörderespons. Det är dock viktigt att hålla en god kaliumstatus i marken för att inte tappa i skörd och sockerhalt. Betodlaren nr. 3, 2016