indhold

Tema växtnäring till sockerbetor – kalium del 2

Robert Olsson

Konklusion

Kaliumtillståndet är gott på alla 5T-gårdar. Danska och svenska betor innehåller lika mycket kalium i roten. Men svenska betor har mer natrium i roten. Och det betyder? Betodlaren nr. 3, 2016