indhold

Tema växtnäring till sockerbetor

Betodlaren nr. 1 2017 - Joakim Ekelöf

Konklusion

Magnesium har flera viktiga funktioner i plantan och kan ge skördeeffekter på upp till 20 procent. Troligen har de flesta jordar inom vårt odlingsområde ett tillräckligt innehåll men man bör se upp på framförallt lättare jordar.