indhold

Temperaturforhold i roekuler med og uden fiberdug

Otto Nielsen

Konklusion

Fiberdug har vundet stor udbredelse til dækning af roekuler i de seneste år og NBR har sideløbende lavet forsøg for at kvantificere fiberdugens egenskaber. I Danmark har der de sidst to år været tre forsøg hvert år med kuler med og uden fiberdug. I Sverige har undersøgelserne været afviklet gennem flere år og undersøgelserne har været udvidet til også at omfatte halm, plast og Jupette (kraftigt plastmateriale med velcro til fastgørelse på fiberdug). I denne artikel ses nærmere på hvilke temperaturforhold, der har været i kuler med og uden fiberdug fra de sidste fire års forsøg. Med hensyn til forsøgsresultater vedrørende udbytte og kvalitet henvises til årets beretning fra NBR.