indhold

Test af såmaskiner i Frankrig

Otto Nielsen
Otto Nielsen

Konklusion

I 2008 blev ti roesåmaskiner testet i et samarbejde mellem franske ITB (Institut Technique de la Betterave industrielle) og belgiske IRBAB (Institut Royal Belge Amélioration de la Betterave). Resultaterne er offentliggjort i La Technique Betteravière nr. 909, 2009 og på grundlag af denne artikel samt originaldata stillet til rådighed af ITB bringes her en oversigt over testresultaterne (tabel 1). Undersøgelser er foretaget på en sandblandet lerjord med et humusindhold på 1,9 % efter forudgående jordbearbejdning (harvning august og februar) og såbedstilberedning. Ved undersøgelsen blev der anvendt fremkørselshastigheder på 5 og 7 km/t.