indhold

Testa nya metoder för markkartering

Konklusion

I år har vi startat ett projekt på Ädelholm för att undersöka hur långt den generella strategin med ett prov per hektar räcker i fråga om precision. En extra noggrann jordprovtagning av 2022 och 2023 års betfält kommer följas upp med olika analysmetoder genom växtföljden.