indhold

Tidlig såning

211-2018 Otto Nielsen

Konklusion

Både for tidlig (21. marts) og for sen såning (20. april) medførte udbyttetab på 7-17 procent i forhold til såning 9. april.

Direkte såning på volde er en alternativ dyrkningsform under afprøvning og udvikling. Metoden medførte et udbyttetab på 12 procent.

Det vurderes, at vandindholdet i jorden ved et tidligt så-tidspunkt var mere favorabelt ved dyrkning på volde end ved den traditionel dyrkning.

Conclusion

Both too early (March 21) and to late drilling (April 20) resulted in yield loss of 7-17 percent compared too drilling April 9.

Direct drilling on ridges is an alternative cultivation method which is tested and developed. This method resulted in a yield loss of 12 percent.

It seemed that the water content of the soil at the early drilling date was more favorable for cultivation on ridges compared to traditional cultivation