indhold

Tidlig såning af sukkerroer

211-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Både tidlig (2. marts) og sen såning (1.-3. april) medførte dårligere fremspiring samt udbyttetab for de tre afprøvede jordbearbejdningstyper (efterårspløjning, efterårsdybdeharvning, direkte såning på volde). Såning på volde gav det højeste udbytte ved tidlig såning, men også en langt større andel af stokløbere end ved efterårspløjning.

Dyrkning på volde lykkedes bedre i 2019 end i 2018, hvilket skyldes en kombination af forbedret teknik og mere tørre forhold ved anlæg af voldene i efteråret 2018 sammenlignet med anlæg i 2017.

Plantetal, udbytte og sukkerprocent ved efterårsdybdeharvning var mindst følsom overfor såtidspunkt og gav generelt den højeste sukkerprocent.
Pløjefri dyrkning (dybdeharvning og dyrkning på volde) gav i forsøget en højere andel af stokløbere.

Conclusion

Both early (March 2) and late drilling (April 1-3) resulted in plant and yield losses despite cultivation method (autumn ploughing, harrow-based deep-autumn-cultivation (working depth approx. 25 cm) and direct drilling on ridges).

Direct drilling on ridges resulted in the highest yield at early drilling (March 2), but also had a markedly higher number of bolters than by autumn ploughing.
Ridges-based cultivation was more succesfull in 2019 than in 2018 because of a better technical solution in combination with dryer field conditions when ridges were established in the autumn of 2018 compared to the autumn of 2017.

Emergence, yield and sugar content was less dependent on drilling date when using deep-harrowing.

Cultivaton without ploughing (deep harrowing and ridges) resulted in this trial in a higher degree of bolting.